geotechnika

Przed posadawianiem jakiegokolwiek obiektu budowlanego, zarówno małego domku jednorodzinnego, jak i ogromnego obiektu użyteczności publicznej, tunelu czy konstrukcji hydrotechnicznych konieczne jest wykonanie wielu prac przygotowawczych. Zbiorczo można nazwać je geotechniką. Czym tak właściwie jest i komu można powierzyć wykonanie takich działań?

Czym zajmuje się geotechnika?

Aby móc wyjaśnić, czym powinny charakteryzować się osoby zajmujące się badaniami oraz pracami geotechnicznymi, warto określić, z czym wiąże się ta dziedzina inżynierii lądowej. Przede wszystkim geotechnika jest badaniem właściwości gruntów pod kątem wykonania projektów oraz posadawiania wszelkiego rodzaju konstrukcji budowlanych – budynków, budowli podziemnych czy nawierzchni drogowych. Dotyczyć może m.in. poszczególnych warstw gruntów i poziomu wód gruntowych. W zakres geotechniki wchodzi także projektowanie rozwiązań pozwalających na bezpieczne i trwałe posadowienie obiektu, jak i wykonanie wszelkiego rodzaju prac związanych z dostosowaniem gruntów do stawianych wymagań. Najczęściej związane są one:

  • ze wzmacnianiem podłoża np. kolumnami żwirowymi, kolumnami żwirowo-betonowymi, kolumnami DMS, zagęszczaniem dynamicznym bądź impulsowym,
  • z fundamentami głębokimi wykonanymi za pomocą pali przemieszczeniowych SDP, VDP, mikropali lub pali CFA,
  • z technologiami iniekcyjnymi,
  • z zabezpieczeniem wykopów, skarp i zboczy przy użyciu ścian szczelinowych, ścian szczelnych, obudowy berlińskiej etc.,
  • z konstrukcjami hydrotechnicznymi – wałami przeciwpowodziowymi, prisami, pomostami, nabrzeżami.

Przed projektantami oraz wykonawcami prac tego typu stawiane jest wiele wyzwań. Geotechnika wymaga interdyscyplinarnej wiedzy, m.in. z zakresu: chemii, fizyki, geologii, gruntoznawstwa, hydrogeologii, mechaniki gruntów i skał czy petrologii, dlatego tego typu działaniami muszą zająć się profesjonalne firmy. Jakich pracowników powinny zatrudniać?

Kto może wykonywać badania i prace geotechniczne?

Osobami odpowiedzialnymi za sprawdzenie warunków gruntowych oraz wykonanie projektu robót geotechnicznych zazwyczaj są te z wykształceniem kierunkowym w dziedzinie geotechniki  – geotechnik lub geolog z uprawnieniami geologiczno-inżynierskimi. Kierunkami studiów ukończonymi przez pracowników tej branży bardzo często są: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura i urbanistyka czy podobne im. Aby móc samodzielnie wykonywać prace w specjalizacjach techniczno-budowlanych konieczne jest także zdanie dwuczęściowego egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, wchodzącą w skład Okręgowej Izby Inżynierów. Pracownicy fizyczni związani z wykonywaniem robót geotechnicznych nie muszą posiadać specjalistycznego wykształcenia, jednak w ich przypadku bardzo ważne są wszelkiego rodzaju kursy pozwalające na bezbłędną obsługę zaawansowanych maszyn oraz stosowanie się do wytycznych zawartych w planie robót geotechnicznych. Ważne są także wiedza dotycząca bezpiecznego wykonywania prac, jak i wszelkie inne informacje, np. związane z kwestiami prawnymi, przekazane przez pracodawcę. W przypadku wszystkich pracowników związanych z badaniami, planowaniem, jak i robotami geotechnicznymi konieczne są takie cechy charakteru jak m.in.: dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Wybór odpowiednich specjalistów, np. z firmy Keller, to gwarancja właściwie przeprowadzanych prac, z dbałością o wszelkiego rodzaju kwestie techniczne, jak i prawne, a także pewność, że posadawiany obiekt będzie stabilny i trwały.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here