Pediatra

Ile zarabia pediatra w Polsce?

Wynagrodzenie miesięczne lekarza pediatry wynosi średnio 5 200 zł brutto. Pensje lekarzy pediatrów wahają się od 3 900 do 7 490 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od miejsca zatrudnienia, wykształcenia, stażu pracy, ilości godzin przepracowanych w miesiącu oraz regionu zatrudnienia.

Czym zajmuje się pediatra?

Dzieciństwo jest okresem w życiu człowieka, w którym kształtują się postawy określające obecne i późniejsze działania człowieka, również te dotyczące zdrowia. Lekarz pediatra jest specjalistą w zakresie pediatrii, czyli nauki o chorobach i schorzeniach występujących u dzieci. Pediatra musi posiadać szeroki zakres wiedzy, która pozwala na samodzielne rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie chorobom układów: krążenia, pokarmowego, oddechowego, wydzielania wewnętrznego, krwiotwórczego, odpornościowego, moczowego i narządów ruchu, a także całościową ocenę stanu zdrowia dziecka z określeniem optymalnej strategii postępowania  diagnostycznego i terapeutycznego.

Lekarz posiadający specjalizację w pediatrii uprawniony jest do:

 • orzekania potrzebie rehabilitacji leczniczej, uszczerbku  na zdrowiu, niepełnosprawności z powodu rozpoznanych i leczonych chorób,
 • przygotowywania opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych pacjentów,
 • udzielania konsultacji lekarskich w dziedzinie pediatrii lekarzom innych specjalności,
 • promowania zdrowia i zapobiegania chorobom i urazom,
 • wykonywania indywidualnej, specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej w dziedzinie pediatrii,
 • kierowania kliniką, oddziałem lub przychodnią pediatryczną,
 • kierowania specjalizacją innych lekarzy w pediatrii.

Jak zostać pediatrą?

Studia medyczne pozwalają na zdobycie szerokiej  wiedzy z zakresu biologii i chemii. Medycyna jest kierunkiem trudnym, ze względu ogromną odpowiedzialność związaną z wykonywaniem zawodu lekarza. Z programem studiów związane są również liczne praktyki z różnych dziedzin medycyny. Po otrzymaniu dyplomu absolwenci medycyny uzyskują ograniczone prawo wykonywania zawodu, a następnie odbywają trwający 13 miesięcy staż w placówce służby zdrowia. Staż zakończony jest lekarskim egzaminem państwowym. Otrzymanie pozytywnego wyniku egzaminu umożliwia podjęcie studiów specjalizacyjnych w dziedzinie pediatrii. Pierwszym etapem edukacji w trakcie specjalizacji są kursy specjalizacyjne.

Obowiązkowe kursy, które odbywa lekarz w trakcie specjalizacji:

 • kurs wprowadzający do specjalizacji w pediatrii,
 • kurs onkologia,
 • kurs promocji zdrowia,
 • kurs postępy w pediatrii.

Każdy kurs zakończony jest kolokwium zaliczanym u kierownika specjalizacji.

W trakcie specjalizacji w pediatrii lekarz zobowiązany jest do odbycia staży kierunkowych:

 • staż kierunkowy w zakresie pediatrii ogólnej – niemowlęta i dzieci młodsze,
 • staż kierunkowy w zakresie pediatrii ogólnej – dzieci starsze,
 • staż kierunkowy w neonatologii,
 • staż kierunkowy w kardiologii,
 • staż kierunkowy w pneumonologii,
 • staż kierunkowy w alergologii,
 • staż kierunkowy w nefrologii,
 • staż kierunkowy w gastroenterologii,
 • staż kierunkowy w endokrynologii,
 • staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki medycznej,
 • staż kierunkowy w neurologii,
 • staż kierunkowy w onkologii i hematologii dziecięcej,
 • staż kierunkowy w chirurgii dziecięcej,
 • staż kierunkowy w laryngologii dziecięcej i audiologii,
 • staż kierunkowy w chorobach zakaźnych,
 • staż kierunkowy w reumatologii,
 • staż kierunkowy w dermatologii,
 • staż kierunkowy w okulistyce.

Staże kierunkowe zaliczane są u kierownika stażu. Podczas staży kierunkowych specjalizujący się lekarz pełni dyżury lekarskie samodzielnie lub towarzyszące w zależności od umiejętności i posiadanej wiedzy. W trakcie specjalizacji lekarz zobowiązany jest wziąć udział w dwóch sympozjach lub konferencjach potwierdzanych certyfikatem oraz do przygotowania pracy poglądowej, lub publikacji dotyczącej wybranych zagadnień z  pediatrii. Specjalizujący się zobowiązany jest do samodzielnego wykonania w czasie specjalizacji zabiegów:

 • punkcji lędźwiowej – 30 zabiegów,
 • cewnikowania pęcherza moczowego – 20 zabiegów,
 • wkłucia obwodowe – 50 zabiegów.

Specjalizacja w pediatrii dla lekarzy po stażu podyplomowym trwa 5 lat. Studia specjalizacyjne w pediatrii kończą się państwowym egzaminem specjalizacyjnym, który składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Pediatra – własna firma

W celu otworzenia prywatnej praktyki pediatrycznej, niezbędne jest posiadanie stosownego wykształcenia oraz prawa do wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lokal przeznaczony na gabinet musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt oraz otrzymać pozytywną opinię Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Lekarz pediatra powinien  być członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej oraz posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe,  Spełnienie tych wszystkich wymagań uprawnia do otworzenia własnej praktyki lekarskiej. Utworzenie działalności gospodarczej odbywa się za pomocą składanego wniosku w urzędzie miasta lub urzędzie gminy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here