Taksówkarz

Mianem taksówkarza określa się osobę, która kieruje pojazdem samochodowym przystosowanym do świadczenia usług z zakresu przewozu osób lub mienia. Jest to bardzo popularna profesja, na wykonywanie której decyduje się wielu chętnych.

Ile zarabia taksówkarz w Polsce?

Zarobki taksówkarzy są bardzo zróżnicowane. Wpływ na ich wysokość ma wiele czynników takich jak m.in. forma zatrudnienia – taksówkarze zazwyczaj pracują dla korporacji i znacznie rzadziej prowadzą działalność na własną rękę, region zatrudnienia, możliwości finansowe danej firmy, ilość wyjeżdżonych godzin, gotowość do pracy nocami itp. Przeciętne wynagrodzenie w tym zawodzie mieści się w przedziale od 2500 zł do 3000 zł netto, aczkolwiek bywa ono niekiedy znacznie wyższe.

Czym zajmuje się taksówkarz?

Realizowanie usług z zakresu transportu osób lub mienia wiąże się z wykonywaniem obowiązków takich jak m.in.:

 • przewóz indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc najkrótszą trasą, o ile pasażer nie zgodzi się na inną trasę,
 • pomoc przy załadunku i wyładunku bagażu pasażera,
 • kontrolowanie sprawności pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń,
 • w przypadku należności do korporacji rozliczanie się z pracodawcą w oparciu o zasady funkcjonujące w danej firmie,
 • wydawanie pasażerom paragonów fiskalnych bądź rachunków za przejazd,
 • zabezpieczenie innego środka transportu w przypadku awarii taksówki,
 • przestrzeganie przepisów porządkowych związane z przewozem osób i bagażu,
 • dbanie o odpowiednie oznakowanie pojazdu,
 • utrzymywanie należytej czystości w taksówce.

Jak zostać taksówkarzem?

Aby pracować w zawodzie taksówkarza, niezbędne jest spełnienie kilku istotnych warunków, spośród których wymienia się:

 • ukończony 21 rok życia,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu, co potwierdzone jest stosownym zaświadczeniem,
 • niekaralność,
 • brak przeciwwskazań psychologicznych,
 • ukończenie szkolenia z transportu drogowego, zaś w przypadku jego braku potwierdzenie minimum 5-letniego doświadczenia na stanowisku kierowcy.

Każdy taksówkarz potrzebuje licencji wydanej przez stosowny organ administracyjny jakim jest wójt gminy, burmistrz bądź prezydent miasta. Licencja jest płatna – to wydatek rzędu kilkuset złotych. Aby ją uzyskać, należy ukończyć odpłatne szkolenie z transportu drogowego. Trwa ono ok. 20 godzin, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz jest uwieńczone egzaminem – dodatkowo płatnym. Za wynik pozytywny uznaje się minimum 70 proc. poprawnych odpowiedzi. Dopiero po zaliczeniu egzaminu można się starać o wydanie licencji taksówkarskiej – obejmuje ona zawsze konkretny samochód oraz konkretny obszar, na którym taksówkarz będzie świadczył usługi i ma charakter okresowy. Do wniosku dołącza się szereg dokumentów związanych nie tylko z zaliczeniem niezbędnego szkolenia, ale również z założeniem działalności gospodarczej – chodzi tu o kopię REGON oraz o odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby ubiegające się o licencję muszą bowiem mieć zarejestrowaną firmę.

Konieczne są ponadto:

 • posiadanie kasy fiskalnej oraz taksometru,
 • posiadanie samochodu odpowiadającego określonym kryteriom – auto musi mieć klimatyzację, systemy bezpieczeństwa itp.; może być to pojazd kredytowany lub leasingowany, wielu kierowców z uwagi na koszty decyduje się na zakup auta używanego.

Osoby noszące się z zamiarem podjęcia pracy w zawodzie taksówkarza powinny oprócz tego wykazywać się pewnymi predyspozycjami takimi jak m.in.:

 • opanowanie,
 • duża odporność na stres,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach – w swojej pracy taksówkarze mają do czynienia z różnymi klientami, niejednokrotnie też padają ofiarami napaści,
 • wysoka kultura osobista,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym oraz w godzinach nocnych i w dni ustawowo wolne od pracy,
 • refleks,
 • spostrzegawczość,
 • doskonała znajomość przepisów drogowych,
 • odpowiedzialność.

Taksówkarz – własna firma

Znakomita większość taksówkarzy jest zatrudniona w korporacjach, co ma wiele plusów – takich jak chociażby pewność zleceń. Ale są jednakże i tacy, którzy podejmują pracę na własną rękę. Aby to uczynić, muszą spełnić wszystkie opisane powyżej wymogi, a zatem nieodzowne jest posiadanie stosownych uprawnień, działalności gospodarczej, kasy fiskalnej etc. Na pewno daje to więcej samodzielności, ponieważ nie trzeba rozliczać się z korporacją, ale z drugiej strony indywidualne poszukiwanie klientów jest sporym wyzwaniem – o tyle utrudnionym, że konkurencja w tej branży jest naprawdę ogromna. Wiąże się z tym też inne ryzyko, a mianowicie takie, że brak odpowiedniej ilości zleceń dających konkretny zarobek uniemożliwia terminowe wywiązywanie się z obowiązku uiszczania składek ZUS – taksówkarze, tak jak i inni przedsiębiorcy, są zobligowani do przestrzegania tych terminów pod groźbą poważnych konsekwencji. Jeśli zatem ktoś chciałby działać we własnym zakresie bez wiązania się z korporacją, musi mieć pewność, że takie przedsięwzięcie nie okaże się fiaskiem. Rozsądnym rozwiązaniem wydaje się więc najpierw wyrobienie sobie niezbędnych kontaktów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here