BDO a sklep internetowy

W ramach przypomnienia – BDO jest bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami. BDO dotyczy podmiotów, które wytwarzają i gospodarują odpadami. Ponad to, rejestr ten dotyczy przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy na rynek Polski wprowadzają produkty takie jak:  baterie i akumulatory, opony i oleje, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Kolejna grupa, którą obejmuje rejestr to podmioty wprowadzające opakowania, a także produkty w opakowaniach.

Jak owe przepisy i utworzona baza wpływają na funkcjonowanie sklepów internetowych? Co powinien wiedzieć właściciel e-commerce?

Kto podlega obowiązkowi rejestracji?

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. rejestracja obowiązuje podmioty wymienione w art 50 ust. 1. Do tej grupy zaliczyć można tych, którzy m. in.:

  • wytwarzają odpady inne niż komunalne np. firmy produkcyjne, firmy budowlane, warsztaty samochodowe
  • wprowadzają na rynek produkty: opony, smary, baterie, akumulatory, sprzęt elektroniczny, pojazdy i sprzęt elektryczny importer lub producent pojazdów, importer lub producent sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • wprowadzają opakowania lub produkty w opakowaniach, a więc będzie to zarówno producent opakowań, jak i importer, ale także wprowadzający produkty w opakowaniu czyli każdy, kto po raz pierwszy wprowadza na rynek krajowy swój produkt w opakowaniu

Obowiązek rejestracji w BDO sklepu internetowego

Ważny w kontekście sklepów internetowych jest zapis, mówiący, iż obowiązek rejestracji w systemie BDO, dotyczy każdego, kto wprowadza na rynek produkt w opakowaniach. Oznacza to, że obejmuje on nie tylko producentów, ale także:

  • podmioty, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach (importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy)
  • podmioty prowadzące działalność związaną z wysyłką swoich produktów do klientów
  • Zakupując produkty do swojego sklepu i dalszej odsprzedaży, aby wysłać je do klienta, przedsiębiorca musi produkty takie opakować i zabezpieczyć. Zakupuje więc opakowania, wkłada w nie produkt i wysyła – wprowadza po raz pierwszy na rynek kraju, produkt w opakowaniu. Warto nadmienić, że w kontekście BDO nie ma znaczenia np. materiał, z którego wykonane jest opakowanie. Zatem, bez względu na to, czy mowa o opakowaniach kartonowych, foliowych, drewnianych czy metalowych obowiązek rejestracyjny dotyczy w równym stopniu i zakresie.

W omawianym temacie nie można pominąć popularnego dropshippingu, którego sprzedaż i logistyka produktu bazuje na pracy magazynu zewnętrznego. W dużym uproszczeniu: sklep jest w tym przypadku sprzedawcą, a wysyłką i przechowywaniem towarów zajmuje się firma zewnętrzna. W takiej sytuacji, musisz wiedzieć, że obowiązek rejestracji w systemie BDO obejmuje również Ciebie, gdyż magazyn dropshipingowy jest w tym przypadku podwykonawcą dla sklepu internetowego.

Czy rejestracja w BDO jest związana z dodatkowymi opłatami?

Rejestracja w zakresie wprowadzania produktów, opakowań oraz produktów w opakowaniach jest związana z opłata rejestrową. Opłata ta wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców i 300 zł dla pozostałych. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestrowej należy dołączyć do wniosku o wpis do rejestru. Bez potwierdzenia opłaty, wniosek zostanie odrzucony lub zwrócony do korekty.

Posiadasz swój sklep internetowy i nadal masz wątpliwości dotyczące rejestracji w BDO? Ekspert z Biones.pl pomoże Tobie w ustaleniu zakresu wpisu oraz w przygotowaniu i złożeniu wniosku rejestrowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here