Jak znaleźć najlepiej oprocentowaną lokatę

Najważniejszym elementem wyboru lokaty bankowej powinna być wartość oprocentowania. To właśnie ona decyzje bowiem o tym, ile zysku wygenerują Twoje pieniądze. W artykule wyjaśnimy, jak znaleźć najlepiej oprocentowaną lokatę.

Lokata jest jednym z najpopularniejszych instrumentów finansowych stworzonych z myślą o bezpiecznym pomnażaniu kapitału. Jeśli umieścisz na lokacie swoje oszczędności, bank wykorzysta je do udzielania kredytów. W zamian za możliwość korzystania z Twoich pieniędzy wypłaci zysk w postaci odsetek. Jego wysokość zależy przede wszystkim od oprocentowania lokaty.

Czym jest oprocentowanie lokaty?

Oprocentowanie lokaty to procentowa wartość, która ilustruje, ile zarobią Twoje pieniądze w skali roku. Najlepiej oprocentowana lokata przyniesie Ci więc najwyższe zyski.
Oprocentowanie lokaty może przybierać stałą lub zmienną formułę. Jeśli wybierzesz lokatę z oprocentowaniem stałym, przez całą długość okresu lokacyjnego wartość odsetek pozostanie niezmienna. W przypadku lokat z oprocentowaniem zmiennym może ono ulec zmianie. Zmiany oprocentowania są z reguły efektem zmian wartości stóp procentowych. To właśnie one są bowiem najważniejszym czynnikiem, który wpływa na wartość oprocentowania lokat. Jeśli stopy procentowe rosną, rośnie również oprocentowanie depozytów, jeśli spadają — oprocentowanie lokat także spada. Jeśli przyjrzymy się aktualnym wartościom stóp procentowych, które przyjmują najwyższe od lat wartości, wniosek może być tylko jeden — założenie lokaty jest dziś zdecydowanie bardziej opłacalne niż kilka miesięcy, a nawet kilka lat temu.

Najlepiej oprocentowana lokata — jak ją znaleźć?

Ze względu na fakt, że to właśnie wartość oprocentowania ma decydujący wpływ na to, ile w praktyce zarobią Twoje pieniądze, przed zawarciem umowy, dokładnie przeanalizuj propozycje różnych banków. Możesz to zrobić samodzielnie, analizując informacje na stronach internetowych dedykowanych poszczególnym lokatom, lub skorzystać z internetowych rankingów lokat. Porównując oprocentowanie depozytów, koniecznie zwróć uwagę na to, czy:

  • obowiązuje ono przez całą, czy jedynie określoną długość okresu lokacyjnego;
  • obowiązuje ono dla wszystkich, czy jedynie części zdeponowanych w banku środkó Część banków proponuje atrakcyjniejsze oprocentowanie dla konkretnego limitu środków, np.20 000 zł. Jeśli umieścisz na lokacie wyższą kwotę, nadwyżka będzie oprocentowana inaczej;
  • obowiązuje ono dla wszystkich, czy jedynie nowych środkó Lokata na nowe środki to popularny produkt dostępny w wielu bankach. Dzięki wyższemu od standardowego oprocentowaniu skutecznie zachęca do deponowania nowych środków finansowych. Czym są w praktyce nowe środki? Każda instytucja finansowa definiuje to pojęcie nieco inaczej. Jako ogólną zasadę można przyjąć jednak, że jest to nadwyżka ponad zgromadzonym w momencie zakładania lokaty na kontach i innych produktach oszczędnościowych kapitałem.

Jak obliczyć zysk z lokaty, znając jej oprocentowanie?

Jeśli wybierzesz lokatę z oprocentowaniem stałym, będziesz mógł wyliczyć, ile na niej zarobisz, jeszcze przed założeniem depozytu. Aby obliczyć zysk z lokaty, skorzystaj z prostego wzoru:

A x B x C : 365

A to wartość kapitału, czyli umieszczona na lokacie kwota.
B to długość okresu lokacyjnego, czyli czas trwania lokaty w dniach.
C to oprocentowanie nominalne, określona jako wartość procentowa.
Pamiętaj, że od otrzymanej sumy musisz odjąć 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych, czyli podatek Belki.

Nie tylko odsetki — na co jeszcze zwrócić uwagę przed wyborem lokaty?

Choć oprocentowanie powinno być najważniejszym kryterium wyboru lokaty, porównując dostępne na rynku produkty, zwróć uwagę także na:

  • długość okresu lokacyjnego. Zanim założysz lokatę, zastanów się, na jak długo możesz zamrozić swoje pieniądze;
  • limit środków do zdeponowania. Większość instytucji finansowych wskazuje zarówno minimalną, jak i maksymalną kwotę, którą można zdeponować;
  • sposób założenia lokaty. W oddziale, w systemie bankowości internetowej, a może w aplikacji mobilnej? Załóż lokatę w sposób, który najlepiej odpowie na Twoje potrzeby.

Źródło:

https://www.totalmoney.pl/lokaty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here