Faktoring

Faktoring jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm, a szczególnie dla tych, którym najbardziej zależy na utrzymaniu płynności finansowej. Okazuje się, że z omawianego rozwiązania bez względu na wielkość obrotów, mogą korzystać zarówno duże, jak i mniejsze przedsiębiorstwa. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat faktoringu, np. poznać jego wady i zalety, koniecznie przeczytaj ten poradnik!

Czym jest faktoring

Nazywamy tak usługę, która polega na wykupie przez faktora (faktorem może być np. firma świadcząca usługi w danym zakresie, bądź chociażby bank) nieprzeterminowanych wierzytelności (zazwyczaj potwierdzanych wystawionymi fakturami z tytułu świadczonych usług, bądź sprzedaży towarów). Faktor kupuje omawiane wierzytelności od przedsiębiorcy (przedsiębiorca nazywany jest w tym przypadku faktorantem). 

Podana sytuacja, może doprowadzić do tego, że przedsiębiorca, czyli faktorant uzyska pieniądze w krótkim czasie po wystawieniu faktury, oczywiście jeżeli zostaną one przekazane do faktora przed upływem terminu płatności. 

faktoring, czym jest

Wyszczególnić można trzy rodzaje faktoringu, oto one:

 1. Faktoring pełny – jest to usługa, dzięki której przedsiębiorca może otrzymać finansowanie działalności na podstawie bieżących faktur. To nie wszystko, gdyż faktorant może spodziewać się również ochrony przed ryzykiem nieuiszczenia zapłaty przez kontrahenta za usługi, czy towary. W tym przypadku firma faktoringowa bierze na siebie całkowite ryzyko niewypłacalności kontrahentów, którzy współpracują z klientem korzystającym z faktoringu. Omawiana forma pełnego faktoringu jest świetną opcją szczególnie dla przedsiębiorstw, które dynamicznie się rozwijają w szybko zmieniających się warunkach rynkowych. Warto też wspomnieć o zabezpieczeniu, którym w tym przypadku jest polisa ubezpieczeniowa. Takową zawrzeć może faktor, któremu przedsiębiorca powierzył swoje należności. Opcją jest także wcześniejszy wykup ubezpieczenia przez samego faktoranta – takie rozwiązanie również może stanowić formę zabezpieczenia w pełnym faktoringu. 
 2. Faktoring niepełny – podobnie jak w powyższym przypadku, tak i w tym usługa ta pozwala przedsiębiorcy na finansowanie swojej działalności na podstawie faktur. Ten rodzaj faktoringu jest jednak takim, gdzie przedsiębiorca nie w pełni pozbywa się ryzyka niewypłacalności swoich klientów. Faktorant tym samym bierze na siebie odpowiedzialność związaną z wykupem należności, szczególnie wtedy, kiedy uzyskanie jej od kontrahenta nie jest możliwe. Najczęściej z omawianej usługi korzystają przedsiębiorcy, którzy bardzo dobrze są zaznajomieni z rynkiem zbytu, na którym działają. Dzięki dobrej znajomości takiego rynku, jak i kontrahentów, z którymi współpracują, mogą pozwolić sobie na zachowanie części ryzyka i wybór niepełnego faktoringu. 
 3. Faktoring mieszany – ta forma faktoringu łączy w sobie cechy obydwu wyżej opisanych. Otóż przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z przeniesienia ryzyka niewypłacalności swoich klientów na firmę faktoringową. Haczyk jest taki, że mogą być to wierzytelności na kwotę zawartą w umowie. Jeżeli zostanie ona przekroczona, całe ryzyko ponosi przedsiębiorca. Można rozumieć to w ten sposób, że do pułapu określonego limitu dana usługa pozostaje faktoringiem pełnym, natomiast po przekroczeniu danego pułapu, usługa przechodzi w faktoring niepełny. 

Formy faktoringowe w Polsce

Można wymienić dwie formy faktoringowe, są nimi:

 1. Faktoring jawny (otwarty, notyfikowany) – w ramach takiego faktoringu dłużnik zostaje poinformowany o zawarciu umowy faktoringowej, tuż po jej podpisaniu. W praktyce, w geście firmy faktoringowej pozostaje informowanie kontrahentów swojego klienta, którzy objęci są umową, o obecnych przelewach, jak i przyszłych wierzytelności na rzecz faktora, wówczas widoczny jest numer rachunku, na który dłużnik ma dokonać zapłaty. Następnym krokiem jest wyrażenie zgody przez kontrahenta (dłużnika) na cesję praw wobec wierzytelności. Okazuje się, że ta forma faktoringu jest zdecydowanie najpopularniejszą w Polsce. Ponadto można ją też stosować w przypadku transakcji międzynarodowych. 
 2. Faktoring tajny (nienotyfikowany) – w jego ramach dłużnik nie zostaje poinformowany o zawarciu umowy faktoringowej i w dalszym ciągu dokonuje opłat na rachunek faktoranta. Kiedy faktorant otrzyma zapłatę, jest zobowiązany do oddania jej na rzecz firmy faktoringowej. Taka forma faktoringu ma jedynie zastosowanie w przypadku faktoringu niepełnego, gdzie firma faktoringowa nie przejmuje odpowiedzialności za ryzyko niewypłacalności dłużnika. Należy też wspomnieć o tym, że brak zawiadomienia o wykonaniu przelewu wierzytelności powoduje, że firma faktoringowa nie może dochodzić zapłaty od dłużnika. Między innymi dlatego też taka forma faktoringu stosowana jest względem kontrahentów o wysokich moralach płatniczych, jak i dobrej, ogólnej sytuacji finansowej. Jeżeli chodzi o powód skłonienia się firmy do faktoringu tajnego, najczęściej jest nim brak zgody dłużnika na cesję praw do wierzytelności. 

formy faktoringu

Kategorie faktoringu

Wyróżnia się ich kilka. Poniżej możesz sprawdzić, jakie są kategorie faktoringu!

 1. Faktoring krajowy – jak można się domyślić, jest to propozycja dla przedsiębiorców działających w obrębie kraju. Ofertę tą mogą wybierać także firmy zagraniczne, które posiadają swoje oddziały w Polsce. Faktoring krajowy może być oferowany w każdej z trzech form. 
 2. Faktoring eksportowy – jest to usługa skierowana dla przedsiębiorców krajowych, którzy prowadzą działalność eksportową na rozmaite rynki zagraniczne. Ten faktoring również można wybrać w jednej z trzech form. 
 3. Faktoring importowy – to rozwiązanie idealne jest dla firm krajowych, których zajęciem jest import towarów z różnych krajów zagranicznych. Taki faktoring polega na współpracy polskiej firmy faktoringowej, z zagraniczną, skąd sprowadzane są towary. 
 4. Faktoring odwrócony – pomimo tego, że rozwiązanie to skierowane jest do przedsiębiorców oferujących swoje usługi, czy towary, może być przydatne również dla kontrahenta takiego przedsiębiorcy. Dzięki faktoringowi odwróconemu istnieje możliwość uzyskania przez wystawcę faktury szybkiego finansowania. Nabywca otrzymuje również dodatkowy czas na zapłatę. Taki faktoring jest najlepszą opcją dla przedsiębiorców, którym najbardziej zależy na pozyskaniu środków w krótkim czasie, a których kontrahenci opowiadają się za dłuższymi terminami płatności. 

Działanie faktoringu – dowiedz się więcej

Na wstępie, warto zaznaczyć, że faktoring polega głównie na uwalnianiu zamrożonej gotówki, wykazanej głównie na podstawie faktur, które wystawił przedsiębiorca.

Usługa faktoringu pozwala na uzyskanie przez faktoranta gotówki w szybki sposób, w stosunkowo krótkim czasie. Zazwyczaj 90% środków, które są wartością faktury, w formie zaliczki zostaje przelana na konto bankowe przedsiębiorcy przez firmę faktoringową, czyli faktora. 

Co za tym idzie, faktorant może dzięki temu utrzymać płynność finansową przez długi czas. 

Należy jeszcze wspomnieć o tym, że jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na faktoring pełny, w przypadku niewypłacalności kontrahenta ryzyko niewypłacalności klietat przejmuje na siebie firma faktoringowa. 

Działanie faktoringu w kilku krokach

Aby prościej można było zrozumieć mechanizm działania omawianej usługi, przygotowaliśmy kilka punktów wyjaśnienia jak przebiega caly proces. Sprawdź poniżej!

 1. Pierwszym krokiem jest sprzedaż produktów lub usług i wystawienie faktury.
 2. Drugi krok polega na przekazaniu faktury przez przedsiębiorcę do faktora. 
 3. Kolejno, faktor weryfikuje zarówno fakturę, jak i przedsiębiorcę.
 4. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, faktor wypłaca na rzecz przedsiębiorcy około 90% wartości faktury. 
 5. Piąty krok polega na opłaceniu przez dłużnika faktury, lecz już bezpośrednio na konto faktora. 

Działanie faktoringu sprawdzisz też np. tutaj https://www.coface.pl/Nasza-oferta/Faktoring/Jak-dziala-faktoring

Faktoring i prawo

W naszym kraju umowa faktoringowa znajduje swoje miejsce pomiędzy umowami nienazwanymi. Zatem może być ona zawarta zgodnie z zasadami swobody umów, która określona jest w kodeksie cywilnym. Jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe, reguluje je konwencja z 28 maja 1988 roku, którą zawarto w Ottawie

Ile kosztuje usługa faktoringu

Na początku weźmy pod uwagę koszty na rzecz instytucji faktoringowej, które obejmują:

 • odsetki – naliczane są od kwot zaliczek wypłacanych faktorantowi,
 • prowizję faktoringową – zazwyczaj naliczana jest jako procentowa wartość faktury, 
 • opłaty dodatkowe.

Warto zapamiętać, że koszty mogą różnić się ze względu na wybraną firmę faktoringową. 

Wady i zalety faktoringu

Omawiane rozwiązanie posiada swoje wady i zalety, oto niektóre z nich.

Zalety

 • szybki dostęp do finansowania,
 • ograniczenia ryzyka, które związane jest z opóźnieniem płatności przez kontrahentów,
 • poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 • możliwość zaproponowania kontrahentom wydłużonych terminów płatności,
 • zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku,
 • ograniczenie ryzyka, które związane jest z prowadzeniem działalności,
 • brak wymogu posiadania przez faktoranta zdolności kredytowej,
 • możliwość przeniesienia całkowitego, lub częściowego ryzyka niewypłacalności kontrahentów na faktora,
 • oszczędności, które związane są z kosztami administracyjnymi,
 • dodatkowe zabezpieczenia w przypadku współpracy z zagranicznymi kontrahentami.

Wady

 • koszty faktoringu mogą być wysokie,
 • wybór dodatkowych usług niesie za sobą dodatkowe koszty,
 • istnieje ryzyko pogorszenia relacji z kontrahentami z uwagi na zastosowanie faktoringu,
 • omawiana opcja nie jest raczej skierowana do firm ze słabą kondycją finansową.

Najważniejsze kwestii, które warto zapamiętać

W przypadku faktoringu warto zapamiętać kilka istotnych kwestii, które zostały wymienione poniżej.

 1. Dzięki wyborowi faktoringu można uzyskać pieniądze w krótkim czasie po wystawieniu faktury, bez względu na termin jej płatności.
 2. W Polsce za najpopularniejszy uznaje się faktoring pełny.
 3. W naszym kraju z faktoringu najczęściej korzystają firmy, które zajmują się produkcją, detalem, transportem, usługami, czy budownictwem itp.
 4. Faktoring jest rozwiązaniem skierowanym zarówno do dużych firm, jak i mniejszych bez względu na wielkość obrotów przedsiębiorstwa. 
 5. W Polsce istnieje instytucja zrzeszająca faktorów – jest nią Polski Związek Faktorów. 

Podsumowanie

Faktoring jest świetnym rozwiązaniem dla wielu firm, które mogą obawiać się wypłacalności swoich kontrahentów. Wybór omawianego rozwiązania pozwala zachować płynność finansową i spokój w przypadku obaw o otrzymanie środków za oferowane usługi, czy sprzedane towary. Pamiętaj, że istnieje kilka rodzajów faktoringu, jak i form, czy kategorii!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here