cechy dobrego kierownika
fot. pixabay.com

Kierownicze stanowiska wiążą się z dużą odpowiedzialnością nie tylko za pracę zespołu, ale także funkcjonowanie i rozwój firmy. Choć wizja awansu może być kusząca, nie każdy posiada właściwe cechy, by sprawować tak odpowiedzialne stanowisko. 

Niektórzy cechy lidera mają we krwi i są urodzonymi przywódcami, inni muszą nauczyć się sztuki zarządzania. W tym celu przydatna okaże się wiedza, jakie cechy są niezbędne, by być dobrym kierownikiem.

By być dobrym kierownikiem nie wystarczą zdobyte kwalifikacje, umiejętności i dyplomy. Nie wystarczą poznane języki obce czy zagraniczne praktyki zawodowe. Dobry kierownik musi umieć pracować z ludźmi, dostrzegać w nich ludzi i traktować z godnością. Musi także posiadać szereg innych cech. Jakich?

Cechy dobrego kierownika

– dyscyplina i samodzielność. Zdyscyplinowany i samodzielny kierownik jest najlepszym wzorem do naśladowania dla pozostałych członków zespołu. Oczekując zdyscyplinowania od innych, powinien wymagać jej również od siebie. Nie jest łatwo właściwie zarządzać grupą ludzi, jeśli samemu ma się problemy z dyscypliną. Zdyscyplinowany kierownik wie, jak zarządzać czasem, a jego organizacja pracy (swojej i całego zespołu) przebiega sprawnie i płynnie.

– sumienność. Dobry kierownik nie może zapominać o sumienności. Musi dbać, by wykonywać swoje obowiązki starannie, niezwykle dokładnie i zawsze realizować zadania w 100%. Ponadto powinien dbać, by cały zespół pracował na najwyższym poziomie w oparciu o sprawdzone metody zarządzania projektami.

– zdolność motywowania innych. Kierownik nie może zapominać o motywowaniu swojego zespołu, co poprawia wydajność i satysfakcję z pracy. Powinien także umieć okazywać wdzięczność oraz traktować z szacunkiem swoich podwładnych. Motywacja objawia się również zachęcaniem pracowników do rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji. Może być w formie organizowania szkoleń, kursów czy warsztatów rozwijających kreatywność lub umiejętności pracowników (np. kursy językowe).

– asertywność. Sztuka mówienia nie jest niezwykle ważna na stanowiskach kierowniczych. Kierownik nie powinien być pewny swoich decyzji, mieć własne zdanie i nie obawiać się go wyrażać. Jednocześnie, powinien pamiętać, że inni również mają prawo do własnego zdania. Kierownik powinien posiadać wysoko rozwiniętą umiejętność krytykowania. Krytyka powinna dotyczyć sposobu pracy lub wykonywania zadań, a nie samego podwładnego. Dodatkowo powinien dostrzegać różnice między krytykowaniem a poniżaniem.

– empatia. Kierownik powinien rozumieć problemy podwładnych. Nie powinien jednak wykazywać się nadmierną empatią, ponieważ ta może wpływać negatywnie na zarządzanie czasem i jakość pracy. Dzięki empatii kierownik może dostrzec słabe i mocne strony zespołu oraz znaleźć sposób kierowania nim. Empatyczny kierownik poprawia atmosferę pracy, co przekłada się na zwiększenie lojalności pracowników.

– odporność na stres. Duża odpowiedzialność i szybkie tempo pracy doprowadzają do wielu stresujących sytuacji. Kierownika musi cechować wyższa od przeciętnej odporność na stres. Musi również posiadać silną psychikę i dobrą kondycję psychofizyczną. Ponadto musi być opanowany w każdej sytuacji.

dobry kierownik
fot. pixabay.com

– pewność siebie. Kierownik musi znać swoją wartość, mieć świadomość swojej wiedzy i umiejętności, wiedzieć, że w pełni zasługuje na sprawowane stanowisko. Powinien znać swoje mocne strony i umieć pokazać, że to właśnie on zarządza zespołem. Nie powinien się jednak wywyższać i nadużywać swojej władzy.

– zdolność łagodzenia konfliktów. Kierownik musi umieć zadbać o dobrą atmosferę w firmie. Musi umieć łagodzić spory lub ewentualnie zapobiegać im. To naturalne, że w grupach osób dochodzi do sporów. Zadaniem kierownika jest szybka i interwencja.

– pasja i zaangażowanie. Praca dla kierownika powinna być pasją. Pracownicy szybko wyczują zniechęcenie, co przełoży się również na jakość ich pracy. Kierownik powinien okazywać entuzjazm i pełne zaangażowanie. Powinien umieć zarażać tą pasją członków zespołu.

– przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Każdy kierownik, manager, szef czy lider, każda osoba sprawująca stanowisko kierownicze powinna przede wszystkim kierować się zasadami etyki zawodowej. Przestrzegający jej kierownik może wymagać tego samego od pracowników.

Nawet urodzony przywódca powinien nieustannie się szkolić i rozwijać umiejętności, aby być jak najlepszym kierownikiem. Dobry kierownik bezustannie się rozwija i motywuje do tego swój zespół. Każdy sukces nie jest jego własnym sukcesem, a sukcesem odniesionym przez cały zespół.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here